SirkelData Generate Table Definition Insert Update SQL
SirkelData Generate Definition and Data 2

SirkelData Generate Definition and Data

Met dit scherm kan u een definitie van een tabel aanmaken in sql instructies en statements. Het maakt ook de nodige Insert – Update statements op basis van de records die aanwezig zijn in de gekozen tabel.

SirkelData Generate Definition and Data: selecties en opties

Optie - SelectieBetekenisActie
SirkelData Generate Definition and Data - Table SelectionU kan een tabel met schema kiezen uit een lijst van alle tabellen uit de databank. 
SirkelData Generate Definition and Data - File SelectionHier heeft u de mogelijkheid om een bestand aan te maken of te kiezen. 
Deze maakt een gestructureerde SQL instructie.DROP TABLE Person
...
CREATE TABLE [Person].[Person]
...
Keuze tussen Insert of Update statement.

INSERT INTO ...

UPDATE...

Keuze indien u een teller wilt bijhouden.

SET @InsertCnt = @InsertCnt + 1

SET @UpdateCnt = @UpdateCnt + 1

Controle of record al dan niet bestaat.SELECT @count = COUNT(*) FROM [Person.Person] WHERE ...
IF @count = 0
Begin en einde voor elke statement hetzij een Insert of een Update.BEGIN
END
 SET IDENTITY_INSERT Person.Person ...
 Zie het voorbeeld hieronder.

SirkelData Generate Definition and Data: voorbeeld