SirkelData
SirkelData 2

Wat is SirkelData?

Het scant en toont de tabellen, velden, sleutels en regels van de SQL Databank. Beide informatie kan worden afgeprint en geëxporteerd. De tool zoekt en vervangt de data in de tabellen op basis van verschillende regels. De tool exporteert de data op basis van een aantal parameters die u definieert.

Visuele voorstelling

De voorstellingen in tabelvorm geven alle entiteiten visueel weer. Hierdoor zie je in één oogopslag de structuur van de databank.

Exporteren van entities

Alle of geselecteerde entiteiten (tabellen, velden, triggers, stored proc, functies) kan worden geëxporteerd naar een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) of naar het klembord worden gekopieerd.

Eén tool alles na te gaan

Stop met schakelen tussen verschillende softwares en websites. SirkelData toont u alle data.

Tijd besparen

Nooit meer eindeloos klikken en uitzoeken. U krijgt onmiddellijk een overzicht

SirkelData: toolbar

AfbeeldingBetekenis
SirkelData - Toolbar ConnectionMogelijkheid om een databank te selecteren via het scherm Connection
SirkelData - Toolbar Dictionary 
SirkelData - Toolbar Search and Replace 
SirkelData Toolbar Generate Data 
SirkelData - Toolbar Gridoptions

Opties die u kan selecteren:

ShowViewCaption: het tonen van hoofding

AllowCellMerge: stelt in of aangrenzende cellen met identieke waarden worden samengevoegd.

ShowIndicator: stelt een waarde in die aangeeft of het rij-indicatorpaneel wordt weergegeven.

ShowGroupPanel: stelt een waarde in die aangeeft of het groepspaneel zichtbaar is.

RowAutoHeight: stelt in of het gegevensraster automatisch de hoogte van gegevensrijen aanpast, afhankelijk van de celinhoud.

ShowAutoFilterRow: stelt in of de autofilterrij wordt weergegeven.

Editable: is de grid / tabel editeerbaar.

ColumnHeaderAutoHeight: stelt in of de hoogte van het paneel van de kolomkop automatisch wordt aangepast aan de ingepakte kolombijschriften.

EnableAppearanceEvenRow - EnableAppearanceOddRow: stelt in of de on of even rijen worden geverfd met behulp van de weergave-instellingen

ShowFooter: stelt een waarde in die aangeeft of de weergavevoettekst wordt weergegeven.

ShowPreview: stelt een waarde in die aangeeft of voorbeeldsecties worden weergegeven.

AlwaysVisible = True

ShowColumnHeaders: stelt in of kolomkoppen zichtbaar zijn.

EnableAppearanceFocusedRow: stelt in of de weergave-instellingen voor een rij met focus zijn ingeschakeld.

ShowConditionalFormattingItem: stelt in of het menu Voorwaardelijke opmaak tijdens runtime beschikbaar is in het contextmenu van een kolom, zodat eindgebruikers stijlopmaak kunnen toepassen op kolommen.

OptionsSelection.MultiSelect: stelt in of meerdere rijen geselecteerd kunnen worden.

SirkelData - Toolbar TriggersInformatie over de triggers die databank bevat.
SirkelData - Toolbar ViewsInformatie over de views die databank bevat.
SirkelData - Toolbar Stored Procedures Informatie over de stored procedures die databank bevat.
SirkelData - Toolbar Functions Informatie over de functions die databank bevat.
SirkelData - Toolbar Print Preview

Via dit scherm kan u de tabel afdrukken.  Met volgende toolbar kan het verfijnen:

SirkelData Print Preview

SirkelData - Toolbar Export Database Description

U kan de beschrijving van de database exporteren naar diverse formaten:

 • PDF
 • XLS
 • XLSX
 • RTF
 • CSV
 • DOCX
 • TXT
 • HTML
 • MHT
SirkelData - Toolbar Export Data 
SirkelData - Toolbar Settings 
SirkelData - Toolbar AboutMeer info over het programma
SirkelData - Toolbar ExitHet verlaten van de Software

SirkelData: het tabblad < Database Description >

Welke kolommen worden getoond in de tabel:
KolomBetekenis
SchemaIn een SQL-database is een schema een lijst met logische structuren van gegevens. Een databasegebruiker is eigenaar van het schema, dat dezelfde naam heeft als de databasemanager.
TableTabellen zijn database-objecten die alle gegevens in een database bevatten. In tabellen zijn gegevens logisch geordend in een rij-en-kolomindeling, vergelijkbaar met een spreadsheet. Elke rij vertegenwoordigt een unieke record en elke kolom vertegenwoordigt een veld in de record. Een tabel die werknemersgegevens voor een bedrijf bevat, kan bijvoorbeeld een rij voor elke werknemer bevatten en kolommen die werknemersgegevens vertegenwoordigen, zoals werknemersnummer, naam, adres, functietitel en telefoonnummer thuis.
FieldsGeeft weer hoeveel velden er zijn gedefinieerd in de tabel. Bijvoorbeeld tabel Address bevat 9 velden:SirkelData - Fields Main
RecordsHet aantal records in de tabel.
CreatedDe datum wanneer de tabel werd aangemaakt.
ModifiedDe datum wanneer de tabel werd gewijzigd.
PrimaryKeyDe Primary key-beperking identificeert op unieke wijze elk record in een tabel. Primaire keys moeten UNIQUE-waarden bevatten en mogen geen NULL-waarden bevatten. Een tabel kan slechts ÉÉN primaire sleutel hebben; en in de tabel kan deze primaire sleutel uit enkele of meerdere kolommen (velden) bestaan.
PrimaryKeyNameNaam van de Primary Key
ForeignKeyEen Foreign Key is een veld (of verzameling velden) in een tabel, dat verwijst naar de Primary Key in een andere tabel. De tabel met de externe sleutel wordt de onderliggende tabel genoemd en de tabel met de primaire sleutel wordt de tabel waarnaar wordt verwezen of de bovenliggende tabel. Het is dus een kolom of combinatie van kolommen die wordt gebruikt om een koppeling tot stand te brengen en af te dwingen tussen de gegevens in twee tabellen om de gegevens te beheren die kunnen worden opgeslagen in de externe sleuteltabel.
ForeignKeyNameNaam van de Foreign Key
ReferenceTableTabelverwijzingen zijn objecten zoals tabellen en views die u in een SQL-instructie kunt opnemen. U kunt op elk moment tabelverwijzingen toevoegen terwijl u aan de verklaring werkt.
ReferenceColumnU gebruikt column-ref om naar een kolom (databaseveld) te verwijzen, eventueel gekwalificeerd door een tabel- en/of schemanaam. De kolomverwijzing omvat het gegevenstype van het databaseveld dat de kolom vertegenwoordigt.
UpdateCascade 
DeleteCascade 

SirkelData: het tabblad < Data Explorer >

SirkelData Data Explorer Tables List

Beschrijving

Aan de linkerkant zit u een lijst van alle tabellen die in de datbase zit. Wanneer u erop klikt komt rechts in de tabel de kolommen en de data die erbij hoort.

Volgende technieken heb ik gebruikt om SirkelData te maken

 • NET Winforms: As forms are the base unit of your application, it is essential that you give some thought to their function and design. A form is ultimately a blank slate that you, as a developer, enhance with controls to create a user interface and with code to manipulate data.
 • Visual Basic.NET is a multi-paradigm, object-oriented programming language, implemented on the Framework. Microsoft launched VB.NET in 2002 as the successor to its original Visual Basic language.
 • MS SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem ontwikkeld door Microsoft. Het ondersteunt T-SQL, een dialect van SQL, de meest gebruikte databasetaal. Het wordt algemeen gebruikt door organisaties voor kleine tot middelgrote databases.
 • .NET is een applicatieframework ten behoeve van de naadloze samenwerking van applicaties en bibliotheken geschreven in verschillende programmeertalen. Het is ontwikkeld door Microsoft. NET. Deze is volledig beschreven in publieke ECMA-standaarden.
 • DevExpress provides best-in-class UI controls, tools, and frameworks for WinForms, ASP.NET, MVC, Blazor, ASP.NET Core, WPF, VCL, Xamarin, and JavaScript developers.