SirkelData Stored Procedures Screen
SirkelData Stored procedures from database

Wat zijn stored procedures?

Opgeslagen SQL Server-procedures worden gebruikt om een of meer Transact-SQL-statements in logische eenheden te groeperen. De opgeslagen procedure wordt opgeslagen als een benoemd object in de SQL Server Database Server.

Wanneer u een opgeslagen procedure voor de eerste keer aanroept, maakt SQL Server een uitvoeringsplan en slaat dit op in de cache. Bij de volgende uitvoeringen van de opgeslagen procedure gebruikt SQL Server het plan om de opgeslagen procedure zeer snel uit te voeren met betrouwbare prestaties.

SirkelData procedures from database: toolbar

U kan de tabel exporteren naar diverse formaten: PDF, XLS, XLSX, RTF, CSV, DOCX, TXT, HTML, MHT

SirkelData DDL Extra Analysis Toolbar

SirkelData procedures from database: overzicht en lijst

Volgende kolommen worden in de grid en geven een overzicht van alle procedures die zijn gedefineerd in de database:

KolomBetekenis
Stored_procedureNaam van de procedure.
CreatedWanneer werd de procedure aangemaakt.
ModifiedWanneer werd de procedure aangepast.
DefinitionBroncode van de procedure.

Procedure details en broncode