SirkelData Triggers from database
SirkelData Triggers from database

Wat zijn triggers?

Een SQL-trigger is een database-object dat wordt geactiveerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt in een database. We kunnen een SQL-query uitvoeren die “iets zal doen” in een database wanneer er een wijziging optreedt in een databasetabel, zoals een record dat wordt ingevoegd, bijgewerkt of verwijderd. Er kan bijvoorbeeld een trigger worden ingesteld op een record-insert in een databasetabel.

SirkelData Triggers from database: overzicht en lijst

KolomBetekenis
Trigger_nameNaam van de trigger.
TableOp welke tabel heeft deze trigger invloed.
ActivationOp welk moment wordt deze trigger uitgevoerd.
EventDML-triggers worden uitgevoerd wanneer een gebruiker gegevens probeert te wijzigen via een DML-gebeurtenis (Data Manipulation Language). DML-gebeurtenissen zijn INSERT-, UPDATE- of DELETE-instructies voor een tabel of weergave.
ClassDML (Data Modification Language) triggers.
Dit is de meest gebruikte klasse van triggers. In dit geval is de activeringsgebeurtenis een verklaring voor het wijzigen van gegevens; het kan een insert-, update- of delete-instructie zijn, hetzij in een tabel of in een weergave.
TypeEr zijn drie typen triggers: DML-triggers (Data Manipulation Language)
DDL-triggers (Data Definition Language)
Aanmeldingstriggers.
StatusBuiten werking gesteld of actief.
DefinitionBroncode van de trigger.

Trigger details en broncode