SirkelData
SirkelData 2

Wat Is SirkelData

Het scant en toont de tabellen, velden, sleutels en regels van de SQL Database. De tool zoekt en vervangt de data. Beide informatie kan worden afgeprint en geëxporteerd. De tool zoekt en vervangt de data in de tabellen op basis van verschillende regels. De tool exporteert de data op basis van een aantal parameters die u definieert.

Visuele voorstelling

De voorstellingen in tabelvorm geven alle entiteiten visueel weer. Hierdoor zie je in één oogopslag de structuur van de databank.

Exporteren van entities

Alle of geselecteerde entiteiten (tabellen, velden, triggers, stored proc, functies) kan worden geëxporteerd naar een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) of naar het klembord worden gekopieerd.

Eén tool alles na te gaan

Stop met schakelen tussen verschillende softwares en websites. SirkelData toont u alle data.

Tijd besparen

Nooit meer eindeloos klikken en uitzoeken. U krijgt onmiddellijk een overzicht

Volgende technieken heb ik gebruikt om SirkelData te maken

  • NET Winforms: As forms are the base unit of your application, it is essential that you give some thought to their function and design. A form is ultimately a blank slate that you, as a developer, enhance with controls to create a user interface and with code to manipulate data.
  • Visual Basic.NET is a multi-paradigm, object-oriented programming language, implemented on the Framework. Microsoft launched VB.NET in 2002 as the successor to its original Visual Basic language.
  • MS SQL Server is een relationeel databasebeheersysteem ontwikkeld door Microsoft. Het ondersteunt T-SQL, een dialect van SQL, de meest gebruikte databasetaal. Het wordt algemeen gebruikt door organisaties voor kleine tot middelgrote databases.
  • .NET is een applicatieframework ten behoeve van de naadloze samenwerking van applicaties en bibliotheken geschreven in verschillende programmeertalen. Het is ontwikkeld door Microsoft. NET. Deze is volledig beschreven in publieke ECMA-standaarden.
  • DevExpress provides best-in-class UI controls, tools, and frameworks for WinForms, ASP.NET, MVC, Blazor, ASP.NET Core, WPF, VCL, Xamarin, and JavaScript developers.