Het Investeringsplan heeft als hoofddoel om:

  • Op een snelle manier een ontwerp van buitengewone begroting op te stellen
  • Direct te beschikken over de resultaten van deze beslissingen
  • Het vergemakkelijken van invoer van investeringsprojecten voor de buitengewone begroting met inbegrip van begrotingswijzigingen

Case van de klant: desktop app voor de opmaak van buitengewone begrotingen


In 1994 was er natuurlijk niks om handen kwestie van ICT.  Sommige diensten, zoals de financiële dienst hadden computers andere niet.  Het ging er vooral om alles te vereenvoudigen en ook de tijd te verminderen om alles samen te stellen.

Elke dienst vulde zijn projecten in met Microsoft Excel.  Via mail ging dit naar de ontvanger die via copy/paste alles in een overzicht zette.  Op die manier kon de CBS (College van Burgemeester en Schepenen) beslissingen nemen op een project doorging of niet.  Na het college decentraliseerde de ontvanger het overzicht en elke dienst kon dan nakijken wat ze beslist om dan de goedgekeurde projecten uit te voeren.

november 21, 2020
Investeringsplan: Handleiding
Het Investeringsplan heeft als hoofddoel om: