Beleidsnota online meerdere handleidingen en database backup file in SQL Server format

 

Beleidsnota SQL Server Datamodel ERD

Beleidsnota SQL Server Datamodel ERD

Handleiding budgetten niet-gekoppelde vastleggingen/vorderingen

1.    Hoe de pagina te bereiken?

In de Beleidsnota webapplicatie zoek in de menu naar rapporten.

De menu opent zich, selecteer ‘ Budgetten niet gekoppelde vastleggingen/vorderingen ‘:

2.     Budgetten waarbij er nog vastleggingen of vorderingen gekoppeld moeten worden
3.     Vastleggingen / Vorderingen

Na het aanklikken van het potloodje verschijnt volgende pagina:

Door aan te vinken selecteert men de bijhorende VL/VOR op basis van de juiste combinatie van budget en actie.

De handleiding budgetwijzigingen bevat volgende onderdelen:

1.    Hoe de pagina te bereiken?

In de Beleidsnota webapplicatie zoek in de menu naar  ‘ Budgetwijzigingen ‘ en klik erop:

2.     Budgetwijzigingen

De gebruikers kunnen enkel het volgende

 • budgetwijzigingen raadplegen.
 • men kan budgetwijzigingen verwijderen indien deze nog niet goedgekeurd zijn.
 • overlopen van hun ingebrachte budgetwijzigingen.
 • informatie opvragen van het budget.
 •  exporteren naar Excel.
 • rapport hiervan maken.

De directeurs/budgetverantwoordelijken  kunnen de budgetwijzigingen goedkeuren door een vinkje te plaatsen in de kolom Dir (zie boven)

De administrator(s) zal, indien goedgekeurd, hier een volgnummer aan toekennen en eventueel commentaar eraan toevoegen.

3.     Rapport budgetwijzigingen

Door te klikken op afdrukvoorbeeld icon, komt volgend rapport te voorschijn.

Na het aanklikken van het plus icon verschijnt volgende pagina

Door aan te vinken selecteert men de bijhorende VL/VOR op basis van de juiste combinatie van budget en actie.

De handleiding budgetten lijst en details bevat de volgende onderdelen

1.    Hoe de pagina te bereiken?

In de Beleidsnota webapplicatie zoek in de menu naar  ‘ Budgetten ‘ en klik erop:

2.     Budgetten

Na het aanklikken van de menuitem verschijnt volgende pagina:

Hier is al reeds een selectie gemaakt.  OND (Onderwijs) is hier geselecteerd als voorbeeld.

Wat mogelijk is, is het volgende

 • budgetdetails raadplegen.
 • men kan budget(ten) verwijderen indien deze nog niet zijn afgesloten.
 • overlopen van hun ingebrachte budgetten.
 • Volgende velden kunnen aangepast worden door de gebruikers:
  • Actienummer
  • Dienstjaar, rekenjaar
  • Toelichting
  • Beleidsveld, beleidsitem en omschrijving
  • Opmerking: de administrator kan enkel een budget van dienst veranderen.
 •  exporteren naar Excel.
 • rapport hiervan maken.
3.     Rapport budgetten

Door te klikken op het afdrukvoorbeeld icon, komt volgend rapport te voorschijn.

4.     Budget details

Door te klikken op het desbetreffende BudgetID, komt volgende pagina te voorschijn.

Men kan extra details overlopen van het budget oa. updatedate en de updateuser.

Als er budgetwijzigingen zijn voor het budget vind men deze hier ook in terug.  Men kan deze exporteren naar Excel, Word en een CSV bestand genereren.

Vastleggingen / vorderingen kan men hier ook terugvinden.  Deze komen rechtstreeks vanuit de Oracle database en men kan welke effectief gekoppeld zijn aan dit budget.  In de kolom ‘ Gekoppeld ‘ staat een X

Handleiding procesbeschrijving vastleggingen en vorderingen

Het programma is geschreven in Visual Basic 2008 en is een Windows .NET programma.  Er is geen installatie nodig buiten het NET Framework 3.5.  Wat nodig zijn 2 bestanden: het BNWin programma en de bnsettings.xml file.  Er is ook een ODBC connectie nodig met de Oracle database (Fiona).

Deze 2 bestanden zijn te vinden onder de wwwroot/beleidsnota.

Het programma wordt telkens iedere dag via de schedule van de APPServer automatisch opgestart.

Dit is om 4 uur s’morgens.  Indien men in de dag de laatste vastleggingen/vorderingen nodig heeft in de beleidsnota kan men het programma manueel opstarten op de server of via webapplicatie opstarten.

Beleidsnota online meerdere handleidingen en database backup file in SQL Server format

 

15 april 2015
Beleidsnota online meerdere handleidingen en database backup
Beleidsnota online meerdere handleidingen en database backup file in SQL Server format   Handleiding budgetten niet-gekoppelde vastleggingen/vorderingen 1.    Hoe […]