Investeringsplan: Handleiding

Het Investeringsplan heeft als hoofddoel om:

  • Op een snelle manier een ontwerp van buitengewone begroting op te stellen
  • Direct te beschikken over de resultaten van deze beslissingen
  • Het vergemakkelijken van invoer van investeringsprojecten voor de buitengewone begroting met inbegrip van begrotingswijzigingen
Investeringsplan – project financiering

Investeringsplan – project financiering

Case van de klant: desktop app voor de opmaak van buitengewone begrotingen

In 1994 was er natuurlijk niks om handen kwestie van ICT.  Sommige diensten, zoals de financiële dienst hadden computers andere niet. 

Het ging er vooral om alles te vereenvoudigen en ook de tijd te verminderen om alles samen te stellen.

Elke dienst vulde zijn projecten in met Microsoft Excel.  Via mail ging dit naar de ontvanger die via copy/paste alles in een overzicht zette. 

Op die manier kon de CBS (College van Burgemeester en Schepenen) beslissingen nemen op een project doorging of niet. 

Na het college decentraliseerde de ontvanger het overzicht en elke dienst kon dan nakijken wat ze beslist om dan de goedgekeurde projecten uit te voeren.

College van burgemeester en schepenen

maakt het begrotingsontwerp op na het advies te hebben ingewonnen van een commissie. Deze moet samengesteld zijn uit een lid van het College, de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger.
Dit begrotingsontwerp wordt ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad die de begroting vaststelt. De begroting wordt vervolgens overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, de bestendige deputatie die er haar goedkeuring moet aan geven.

 

De volledige ‘Investeringsplan: Handleiding’ geeft u meer inzage.

19 november 2016
Investeringsplan: Handleiding
Investeringsplan: Handleiding Het Investeringsplan heeft als hoofddoel om: